•  Hà Nội (+84 4) 3775-7293
 •  Sài Gòn (+84 8) 3925-3985

Các múi giờ của Mỹ

 (24806 lượt xem)
Đăng bởi : NuocMy.Net | 10/18/2012 4:18:07 PM
Bấm vào đây để xem giờ và thời tiết của Washington DC trên trang chủ.
Dưới đây là các múi giờ bao trùm Hoa Kỳ và các lãnh thổ sở hữu của Hoa Kỳ:

UTC/ GMT - 11 Giờ chuẩn Samoa - Chậm hơn Việt Nam 6h
UTC/ GMT - 10 Khu vực Hawaii-Aleut (Hawaii-Aleutian Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 7h
UTC/ GMT - 9 Khu vực Alaska (Alaska Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 8h
UTC/ GMT - 8 Khu vực Thái Bình Dương (Pacific Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 9h
UTC/ GMT - 7 Khu vực miền núi (Mountain Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 10h
UTC/ GMT - 6 Khu vực miền Trung (Central Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 11h
UTC/ GMT - 5 Khu vực miền Đông (Eastern Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 12h
UTC/ GMT - 4 Khu vực Đại Tây Dương (Atlantic Standard Time) - Chậm hơn Việt Nam 13h
UTC/ GMT +10 Giờ chuẩn Chamorro - Nhanh hơn Việt Nam 5h

Bản đồ các múi giờ Hoa Kỳ với những vùng thời gian CST và EST mới được biểu thị

So sánh giờ một số thành phố lớn ở Mỹ với Việt Nam:

Thủ đô Washington DC - thành phố New York - thành phố Boston (và khu vực bờ đông, đông bắc)

Giờ chuẩn  UTC/GMT - 5 Chậm hơn Việt Nam 12h - (bấm vào đây để xem giờ hiện tại trên trang chủ)
Quy ước giờ mùa hè +1 giờ  Chậm hơn Việt Nam 13h
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào tháng 3, kết thúc vào tháng 10

Thành phố Los Angeles - thành phố Las Vegas (và khu vực bờ tây, miền núi bờ tây)

Giờ chuẩn UTC/GMT - 8 (Chậm hơn Việt Nam 9h)
Quy ước giờ mùa hè +1 giờ (Chậm hơn Việt Nam 10h)
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào tháng 3, kết thúc vào tháng 11

Bạn muốn đến Mỹ? Mời bạn tham khảo các chương trình đang có lịch khởi hành tại đây,

 • Các tin khác
Contact Us

Hà Nội
(+84 4) 3775-7293

Sài Gòn
(+84 8) 3925-3985

 
Visa Mỹ
Hội chợ Heo giống Thế giới 2014

2014-03-02

 283 lượt xem

Bạn đường
Tour đang khuyến mại

 • Chi phí 68.600 VND
  (X1000 lần)
  Điểm đến Thành phố Des Moines, bang Iowa - Washington DC - New York
  Thời gian 7 ngày
  Khởi hành 2014-06-03
  Tặng 01 lệ phí Visa cho nhóm 03 đại biểu cùng


Kết Nối Với Chúng Tôi