Hội chợ chuyên ngành

No Img
Điểm đến
Thành phố Las Vegas - Nevada/ Los Angeles - California
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
34,956,000 VND
No Img
Điểm đến
International Agri-Center, thành phố Tulare, thành phố Los Angeles, thành phố Las Vegas
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
59,900,000 VND
No Img
Điểm đến
Hội chợ Thủy sản quốc tế Boston, Washington DC, New York, Philadelphia
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
33,525,000 VND
No Img
Điểm đến
Thành phố Des Moines, bang Iowa, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
47,500,000 VND
No Img
Điểm đến
Thành phố Miami, Florida, Mỹ
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
36,225,000 VND
No Img
Điểm đến
Thành phố Orlando, bang Florida
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
34,425,000 VND
No Img
Điểm đến
Thành phố Orlando, bang Florida
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
35,550,000 VND
No Img
Điểm đến
Thành phố Miami - Orlando, bang Florida
Khởi hành
2016-09-25
Chi phí
29,250,000 VND