Land tours Mỹ chỉ có ở NuocMy.net

No Img
Điểm đến
Alaska: Anchorage - Valdez - Fairbanks - Denali Park
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
58,000,000 VND
No Img
Điểm đến
Đảo Guam
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
29,805,000 VND
No Img
Điểm đến
Washington DC, Căn cứ hải quân Norfolk, United States Naval Academy
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
28,560,000 VND
No Img
Điểm đến
Washington DC - New York - Delaware - Philadelphia
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
28,512,000 VND