Land tours Mỹ cao cấp

No Img
Điểm đến
Chicago, Bảo tàng Field, Magnificent Mile Avenue, Oak Street, Công viên Thiên Niên Kỷ, Milwaukee, nhà máy Hardley Dividson
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
30,810,000 VND
No Img
Điểm đến
Seattle, "đĩa bay" Space Needle, nhà máy sản xuất Boeing, Ballard Locks, Pike Place
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
22,302,000 VND
No Img
Điểm đến
Palm Springs - Los Angeles, California
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
59,620,000 VND
No Img
Điểm đến
San Francisco - Golden Gate - Napa Valley - Yosmite National Park
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
35,433,000 VND
No Img
Điểm đến
Miami, Orlando, Trung tâm vũ trụ Kennedy, Universal Studios
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
29,019,000 VND
No Img
Điểm đến
New York, New Jersey, Washington DC, Philadelphia, Orlando, Universal Studio, Nasa Kenedy center
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
36,951,000 VND
No Img
Điểm đến
Houston, Trung tâm vũ trụ Johnson, Chase Tower
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
22,230,000 VND