Land tours Mỹ truyền thống

No Img
Điểm đến
Hawaii, Honolunu, Trân Châu Cảng, lâu đài Lolani, Mini Circle Island
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
22,485,000 VND
No Img
Điểm đến
New York, Philadelphia, Washington DC
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
18,450,000 VND
No Img
Điểm đến
Los Angeles - Hollywood Universal Studio - Beverly Hill - Las Vegas
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
17,550,000 VND
No Img
Điểm đến
New York, Washington DC, Philadelphia, Botson
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
22,837,000 VND
No Img
Điểm đến
Los Angeles - Hollywood Universal Studio - Beverly Hill - Las Vegas - San Diego
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
21,375,000 VND
No Img
Điểm đến
New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara falls
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
26,550,000 VND
No Img
Điểm đến
Los Angeles - Hollywood Studio - Beverly Hill - Las Vegas - Hoover Dam - San Francisco - Golden Gate
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
26,600,000 VND
No Img
Điểm đến
New York, Philadelphia, Washington DC, Los Angeles, Las Vegas
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
29,475,000 VND