Khảo sát đại học Mỹ

No Img
Điểm đến
Boise University - Los Angeles - Hollywood Studio - Beverly Hill - Las Vegas
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
62,800,000 VND
No Img
Điểm đến
D.C - New York - Philadelphia - Los Angeles - Las Vegas - Đại học Troy
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
83,900,000 VND
No Img
Điểm đến
Cao đẳng Cộng đồng Edmonds, thành phố Seattle, bang Washington
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
65,600,000 VND
No Img
Điểm đến
D.C - New York - Philadelphia - Chicago - Đại học DSU
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
79,800,000 VND
No Img
Điểm đến
D.C - New York - Philadelphia - Chicago - Đại học Griggs
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
86,880,000 VND
No Img
Điểm đến
Washington DC - New York - Philadelphia - Chicago - Đại học Benedictine
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
83,950,000 VND
No Img
Điểm đến
Shoreline - Mount Vernon - Bothell - Seattle, "đĩa bay" Space Needle, Pike Place, nhà máy Boing
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
80,600,000 VND
No Img
Điểm đến
Washington DC, New York, PhiladelphiaCác trường Towson - Baruch College (CUNY) - College of Staten Island
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
89,800,000 VND