Khảo sát mua nhà, đầu tư EB-5

No Img
Điểm đến
Thành phố New Orleans (Louisiana) và Los Angeles (Cailifornia)
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
42,825,000 VND