Làm việc với cơ quan/ DN Mỹ

No Img
Điểm đến
Hawaii, Honolunu, Trân Châu Cảng, lâu đài Lolani, đường hầm Haaona, bãi biển Makapuu, đỉnh gió hú Pali Lookout, đảo Marshall
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
99,650,000 VND
No Img
Điểm đến
Nữ thần Tự Do, New York, New Jersey, Washington DC, Philadelphia, Delaware, Nhà Trắng, Sông Potomac...
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
69,600,000 VND
No Img
Điểm đến
Portland, Oregon USA
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
99,880,000 VND
No Img
Điểm đến
Baker Hughes, Trung tâm vũ trụ Johnson, Washington DC, New York
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
68,600,000 VND
No Img
Điểm đến
Thành phố Douglassville, Philadelphia, PA.
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
68,200,000 VND
No Img
Điểm đến
Portland, Oregon USA
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
96,880,000 VND
No Img
Điểm đến
Las Vegas, Los Angeles
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
68,000,000 VND
No Img
Điểm đến
Las Vegas, Los Angeles
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
68,000,000 VND