Làm việc với cơ quan/ DN Mỹ

No Img
Điểm đến
Milwaukee, Hardley Divison, Racine, Oshkosh
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
78,800,000 VND
No Img
Điểm đến
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, WDC
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
70,690,000 VND
No Img
Điểm đến
Louisville, Kentucky, Zappos
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
76,600,000 VND
No Img
Điểm đến
Dallas - Công ty Beryl, Los Angeles, Las Vegas - Công ty Zappos, New York - Công ty Citistorage, Hội đàm với Paul Spiegelman - đồng chủ tịch U.S Small Giants
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
48,375,000 VND