RoadTrip ở Mỹ

No Img
Điểm đến
Washington DC, New York, Niagara Fall, Columbus, Mall of America, St Paul Minesota, Mount Rushmore, Estes Park, Colorado, Grand Junction, Colorado, west Grand Canyon, Las Vegegas, Los Angeles
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
79,980,000 VND
No Img
Điểm đến
Hoover Dam - Los Angeles - Hollywood Studio - Las Vegas
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
72,250,000 VND